หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565 99
  3 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก 3 กุมภาพันธ์ 2565 101
  13 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2564 102
  5 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 104
  15 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564 104
  11 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 103
  13 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2563 102
  29 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 101
  14 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563 106
  7 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2563 128

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 673889 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน