รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2563 17
  29 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 18
  14 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563 15
  7 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2563 17
  6 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 16
  30 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ 15
  25 ต.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ 13
  23 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ สมัยสามัญที่ ๓ ครั่งที่ ๒/๒๕๖๒ 14
  15 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ 18
  30 ก.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ 17

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 294357 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน