หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 1
  20 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570 )แก้ไขครั้งที่ 1/2566 6
  20 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประกาศองค์ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 5
  11 พ.ย. 2565    องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมตำบล 3
  30 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 5
  26 ก.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561/2565)แก้ไขครั้งที่ 2/2565 6
  19 ก.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 7
  17 ก.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่2/2565 7
  2 พ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 129
  20 เม.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่ิอง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่1/2565 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 673899 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน