รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  8.30-16.30น.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  39170
 
โทร/โทรสาร 042-315885-6
 
E:mail adminUT8@uthaisawan.go.th
 
http://www.uthaisawan.go.th


 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 397065 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน