รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 92
  10 มิ.ย. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 85
  19 ธ.ค. 2562    แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 79
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369696 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน