หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2564    การประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการอื่นปี 64-66 ปรับปรุงครั้งที่ 1 104
  10 มิ.ย. 2564    การประกาศกำหนดโครงสร้าง 147
  10 มิ.ย. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 112
  26 ส.ค. 2563    การกำหนดโครสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 163
  29 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ของพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการครู 141
  29 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ของพนักงานจ้าง 142
  29 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ของคณะผู้บริหาร 136
  23 ม.ค. 2563    การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 138
  7 ต.ค. 2562    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 107
  16 ก.ย. 2562    การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2562 153

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 687085 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน