รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2565    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 29
  5 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 30
  15 ก.พ. 2565    รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 33
  2 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 104
  1 ก.ค. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 108
  5 เม.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 102
  1 เม.ย. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 104
  15 ก.พ. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ 99
  4 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 106
  4 ม.ค. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 104

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 397089 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน