รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 100
  8 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 101
  9 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 106
  9 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 102
  8 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 104
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 397083 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน