รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสังเวียน  ศรีชาวงษ์  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   
  นางรุ่งนภา  ชัยโยกุล  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายสุดชัย  เดชปก   นางติ๋ม  ทาธิวัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1   สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
     
 
นายสงวน  อุราแก้ว   นายสุวัฒน์  นารั่ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4   สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
     
 
นางสาวนันทะวงค์  นามศรี   นายดวง  พรมขรยาง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6   สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
     
 
นายเกียรติศักดิ์  แดนโคตผม   นางสาวทิพยา  เชื้ออุ่น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9   สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
     
 
นายสมนึก  วงศ์ภูธร   นายหัสดี  ศรีภูธร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11   สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369783 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน