รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 36
  1 พ.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 33
  6 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 33
  4 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 32
  9 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 35
  9 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรือง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 34
  23 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 33
  19 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 36
  23 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างปี 2564 (สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ภ.ด.ส.6 ) ให้มาชำระภาษีโดยด่วน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 33
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 33

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312230 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน