หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายดนัยโชค  บุญโสม  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.08-9278-6150  
 
นางสายันห์  เมาแรต   นายสมนึก ธงทะลาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.06-1079-9358   โทร.06-5304-6047
   
  นางสาวอนุรักษ์  แพงน้อย  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร. 06-3682-5381  
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 673900 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน