รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 31
  2 ส.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 33
  1 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 32
  1 มิ.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 34
  5 พ.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 32
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 35
  1 มี.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 32
  1 ก.พ. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 34
  4 ม.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 34
  1 ธ.ค. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 33

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312232 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน