หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566 11
  5 ก.ค. 2564    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ 2564 138
  29 เม.ย. 2564    วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 112
  29 เม.ย. 2564    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 110
  28 เม.ย. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 110
  26 เม.ย. 2564    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2564 102
  26 เม.ย. 2564    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2564 133
  26 เม.ย. 2564    มาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 105
  26 เม.ย. 2564    มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 2564 107
  26 เม.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 105

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 687093 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน