รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 397070 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน