รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธิการในการแก้ไขแผน เพิ่มเติมแผนและเปลี่้ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
    รายละเอียดข่าว :

แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการในการ

1.การแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยนสวรรค์

2. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยนสวรรค์

3.การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยนสวรรค์

    เอกสารประกอบ : แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธิการในการแก้ไขแผน เพิ่มเติมแผนและเปลี่้ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 397092 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน