สภาพทั่วไปตำบลอุทัยสวรรค์ ปรกอยด้วยพื้นที่ป่าสาธาณะ กว่า 2500 ไร่ สวยงามตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ต่างๆ พืชสวน ไร่นา ห่างจากกรุงเทพมหานคร 640 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกพอสมควร