ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 042-315885

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ คืออะไรคะ

ตอบ: ” ชุมชนเข้มแข็ง  การศึกษากว้างไกล

สุขภาพอนามัยดี  มีคมนาคมสะดวก”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.